Rodzaje dziedziczenia – na jakiej podstawie odbywa się dziedziczenie?

Istnieją jedynie dwie drogi powołania do spadku. Rodzaje dziedziczenia określa się także jako źródła powołania lub tytułu do spadku. Ustalenie podstawy dziedziczenia pozwala określić kto i w jakich częściach dziedziczy spadek. Ten artykuł wyjaśnia w jakiej sytuacji nastąpi dziedziczenie ustawowe, a w jakiej dziedziczenie testamentowe. Rodzaje dziedziczenia Polskie prawo przewiduje jedynie dwa źródła powołania do […]

Zdolność do dziedziczenia – kto może być spadkobiercą?

Zdolność do dziedziczenia to zdolność do bycia spadkobiercą. Ustalenie kto może dziedziczyć jest bardzo ważne zarówno podczas planowania spadkowego jak i podczas załatwiania formalności spadkowych. Ten artykuł wyjaśnia, kto może być spadkobiercą, a więc kto może cokolwiek odziedziczyć. Co to jest zdolność do dziedziczenia Zdolnością do dziedziczenia nazywa się zdolność nabywania praw i obowiązków drogą […]

Otwarcie spadku – co to znaczy, że spadek się otworzył?

Chwila otwarcia spadku jest niezmiernie ważna dla dopełnienia wszelkich formalności spadkowych. Jej dokładne określenie jest istotne, gdyż stanowi punkt odniesienia dla wielu ustaleń. Z tego artykułu dowiesz się co to jest otwarcie spadku oraz jakie są jego skutki. Co to znaczy, że spadek się otworzył? „Otwarcie spadku” jest pojęciem o charakterze technicznoprawnym i oznacza chwilę […]

Prawa i obowiązki ściśle związane ze spadkodawcą

Określenie co wchodzi w skład spadku jest sprawą kluczową w kontekście dziedziczenia. Jednym z kryteriów wyróżniających prawa i obowiązki podlegające dziedziczeniu jest brak ścisłego związku ze zmarłym. Z tego artykułu dowiesz się jak określić czy dane prawa (lub obowiązki) są ściśle związane ze spadkodawcą. Spadek a prawa i obowiązki ściśle związane ze zmarłym Określenie które […]

Co to jest spadek i co wchodzi w skład spadku?

Z tego artykułu dowiesz się czym tak naprawdę jest spadek, a więc co podlega dziedziczeniu. Spadek jest jednym z podstawowych pojęć prawa spadkowego.  Kodeks cywilny nie zawiera jednak definicji spadku, choć to pojęcie pojawia się w nim wielokrotnie. Przepisy określają jedynie, co wchodzi, a co nie wchodzi w skład spadku. Zatem co można dziedziczyć? Czym jest […]